8.14.00.00

GENEL

 • ***Genel Raporlar Modülü İle Raporların Özelleştirilip Gruplanması
 • ***CEO-Web Üzerinden Çalışma Modeli
 • UTS entegrasyonu (Ürün Takip Sistemi Revizyonları)
 • Raporlardaki Kayıtlı Şablonların Ada Göre Sıralanması
 • Yönetici Raporlarında, En Cok Satış Yapılan Cariler Raporuna 3 Butonlu Taslak Tiki Eklenmesi
 • Kdv Durum Raporuna Alt Toplam Getirilmesi
 • Ön Değerlerde Kargo Firmalarına Plaka Eklenmesi
 • Ön Değerler Tüm Alanlara Arama Getirilmesi
 • SSL Olduğunda Da Mail Gönderebilme
 • Yönetici Raporunda, En Çok Satış Yapılan Cari Raporunda Ay, Taslak, Bölge Kriterlerine Göre Kdv Matrahı, Kdv Tutar Ve Toplam Tutar Şeklinde Rapor Alabilme Ve Alınan Raporu Excele Aktarabilme
 • ***Detay Raporlara “Pivot Rapor” Özelliği Getirilmesi

CeoApp

 • ***Depo Yönetim Sistemi  (Barkod Takip Sistemi)
 • ***İrsaliyelerin Mobil Üzerinden Görüntülenebilmesi
 • ***Mobil Tekliflerde Şablon Seçebilme
 • ***Cari Kart Üzerinde İken; Kalan Sipariş, Kesilen İrsaliyeleri Görüntüleme Özelliği


Stok Yönetimi & e-Dönüşüm Süreçleri

 • ***Gelen/Gönderilen e-İrsaliyelerin Otomatik Olarak CEO’ya aktarılması
 • Stok Maliyet Raporuna Stok Kartı Grup Ve Tarih Eklenmesi
 • ***Toplu Olarak e-İrsaliye / e-Fatura Gönderme
 • E-İrsaliyede Sipariş Bilgisinin Yer Almasi
 • Cari Kartındaki Tekil Kodu Ve EIC Kodunun Trt Payı Tahakkuk Raporuna Eklenmesi
 • Stok Masraf Mizan Raporuna Masraf Ekstresine Bağlan Eklenmesi
 • Yeni Yilda Eger O Serinin O Yıl Hiç Kaydi Yoksa Otomatik XXXX000000001 Atacak (Satış İrsaliyesi Ve Satış Faturası İcin)
 • Gider Pusulasına Stopaj Oranı, Tutarı Eklenmesi
 • Sipariş/Fatura/İrsaliye İşlemlerinde Masterda Döviz Seçilip Seçilmedigine Bakılmaksızın Detayda “Döviz Birim Fiyat/Döviz Tutar” Var ise; Detaydaki Döviz Cinsi Zorunlu Olması
 • Stok Durum Raporunda Ek Koşulları Kaydetme
 • Çıkış Konsinyesinin İrsaliye Gibi Gönderilebilmesi
 • Depolar Arası Transferde Seri-Sıra Bir Üst Sırayi Atma Kontrolü Yapacak Şekilde Düzenlenmesi
 • Stok Maliyet Raporuna, Detay Maliyet Tarihi Alanı Eklenmesi
 • Satış Faturasında Excelden Seri No Alma
 • Stok Durum Raporuna İş Emrinde Kullanılan Miktarın Eklenmesi
 • Satış İrsaliyesinde Tür Açıklama Seçildiğinde, Tüm Birimleri Seçebilme 
 • Stok Masraf Mizan Raporuna Proje Kodu Eklenmesi
 • Ön Değerlerdeki Ayara Göre Stok Hareketteki Sipariş No, Sipariş Tarihi Alanları Dolu İse; İrsaliyeye Bunları Getirmesi; Ya da Sipariş Tanımı Ve Tarihini Getirmesi
 • Stok Hareket İşlemlerinde İken, Faturanın  (Entegre Edilmişse Fatura) Muhasebe Fişine Bağlanılabilmesi (Sağ Tık Fişe Bağlan)
 • Hareket Ekstresi "Pivot" Raporu ve Yeni Sekmede Açılması
 • Fatura, İrsaliye İçinde Birim Fiyattan Kdv Ayırma – (eksi) Tuşu Haricinde F6 İle De Çalışacak (Bazı Klavyelerde – (eksi) Tuşu Aktif Olmadığı İçin )
 • Hareket Ekstresine Kalan Vade Günü Eklenmesi
 • Stok, Masraf, Hizmet Kartları İçindeki Kdv Oranlarını Toplu Güncelleyebilme
 • Cari Müşteri Kartına İrsaliye Vade Gün Eklenmesi Ve Bu Veriyi İrsaliyede Sevk Tarihine Çekmesi
 • Toplu e-İrsaliye Yazdır Da Xslt Seçebilme İmkanı Ve e-İrsaliye Olmayanları Yazdırmama
 • Sipariş Faturalaştır/İrsaliyeleştir Yaparken Hareketin Bölgesine Göre Gelmesi
 • İrsaliye Faturalaştır Deyince Carinin Vade Gününe Göre Vade Tarihi Atması
 • Girilen Lotun Düzenlenebilmesi
 • Lot Durum Raporuna 4-30 Arası Ozel Kodların Eklenmesi
 • İrsaliye/Fatura Portala Göndermeden Xslt Üzerinden Görüntüleyebilme

 

Ticari İşlemler Yönetimi

 • ***Ön Muhasebe Bilançosunda Var Olan Şablonu Kopyalama Seçeneğinin Eklenmesi
 • Cari Ekstreye Carinin Yetkili Personelinin Eklenmesi
 • Cari Kartı Tanımlarına, Kayıt Oluşturma Tarihinin Eklenmesi
 • Cari Ekstrede Ek Koşulların Kaydolması
 • Cari Hesap Durum Raporunda Ek Koşulların Kaydolması (Detaylıda)
 • Entegresi Yapılmış Finansal Kayıtta Entegre Bağlantısı Koparılmadan Değişiklik Yapabilme
 • Ödeme Tahsilat Planında, Cari Ödeme Tahakkukunda Döviz Kuru Gelmesi
 • Cari Kartı Listesinde, Hareket Ekstresi Hazır Raporlardaki Şablonların Ada Göre Sıralanması Ve F3 İle Arama Yapılabilmesi
 • Cari Kartındaki Vade Gününün Siparişe Otomatik Gelmesi
 • Cari Ekstre, Banka Ekstre Ve Kasa Ekstresine Hareket Kayıt Tarihinin Eklenmesi
 • Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme, Cariler Arası Hareket Borç/Alacak Döviz Yeri Eklenmesi
 • Banka ve Kasa Ekstresi "Sadece TL Bakiye" Çalışması

 
Muhasebe Yönetimi

 • Hesap Planında F2 İle Otomatik Muavine Gitme Kısayolu
 • Muhasebe Fiş Girişi Ekranında, Entegrasyon Diyip Çağırdığımız Hareket Listesinin Büyütülebilmesi
 • Fiş Girişinde Hesabın Ad Yada Kod Olarak Aratılabilmesi (Kullanıcı Kartındaki Ayara Göre)
 • Kasa Defteri Raporu Döviz Bazlı Vermesi
 • Stok Masraf Kartı İçine Kkeg Borç Ve Alacak Tanımlandığında, Girilen Finansal Kaydın Fişini Bunları Baz Alarak Oluşturması
 • Fiş İçinde Ek Bilgiler Tabına " Kdv Tahakkuku" Tiki Eklenmesi Ve Bu Tike Bağlı Olarak Fişin Tarihini O Günün Son Saati Olarak Atması
 • Gelir Gider Raporuna Gelir Kartları Eklenmesi
 • Gelir Ekstresine Taslak Ve Proje Eklenmesi

 
İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Personel Hesap Durum Ve Personel Hesap Ekstresine “Aktif” Tiki Eklenmesi
 • Personel Hesap Ekstresine Proje Eklenmesi
 • Personel Masraf Excelden Alma
 • Bankadan Personele Gönderilen Ve Kasadan Personele Verilen Hareketlerin Excelden Alma
 • 15510 Kanun Numarasının Eklenmesi
 • Muh-Sgk Sgk Bildirimleri Bölge Bazlı Gelmesi
 • Bordro Ekranından Finansal Hareket Oluştururken Masraf Türü Secimi Eklenmesi
 • Dönemsel Puantajların Excelden Alınması
 • Günlük Personel Puantaj Ekranının Büyütülmesi 

 
Sipariş Yönetimi

 • Sipariş Hareketlerine “Özel Kod” Alanı Eklenmesi
 • Sipariş Tamamlandı Mailine “Sipariş Tanımı” Eklenmesi
 • Siparişe Kalan Miktar Yüzdesi Eklenmesi
 • Sipariş Detaydaki Termin Tarihi Gibi Alanların Basılı Forma Eklenmesi
 • Sipariş Ekranına Açık Kartları Kapat Eklenmesi
 • Siparişe Teslim Adresi Zorunluluğu Getirme
 • Siparişteki; Açıklama, Not2 Ve Not3 Alanları Dolu İse, Faturaya Çekildiğinde Dipnot, Not1 Ve Not2 Alanlarını Doldurması
 • Sipariş Faturalaştırırken Arayüzde Eklenenleri Görebilme
 • Siparis Faturalaştırırken Filtreye Göre Seçebilme,  Shift İle Aralıklı Seçilebilme
 • Sipariş İçine Belge Ve Açıklama Eklenebilmesi
 • Sipariş Durum Raporuna Detay Döviz Birim Fiyat Eklenmesi
 • Sipariş Durum Raporuna, Stok Kartı Özel Kodların Eklenmesi
 • Sipariş Bilgisi Üretime Otomatik Gelmesi
 • Sipariş Detay Açıklaması Üretim Emri Hat Planına Gelmesi
 • Sipariş Ekranın Revize Edilmesi (Not Alanları Ortaya Taşındı)
 • Siparişte Toplam Hacim Ve Toplam Ağırlık Gibi Kalan Miktara Göre De Hacim Ve Ağırlık Hesabını Yapması
 • Üretim Sipariş Formu Pivot Yeni Sekmede Açılması
 • Sipariş Detay Durum Raporuna Detay Kalan Tutar,Kalan Tutar,Kalan Toplam Tutarın Dövizlilerinin Eklenmesi
 • Sipariş Durum Raporuna Güncel Teslim Tarihi,Vade Günü, Vade Tarihi Eklenmesi
 • Sipariş Durum Raporunun Pivot Alınabilmesi Ve Pivot Kaydedilebilmesi
 • Sipariş Durum Raporuna Kalan Vade Günü Eklenmesi
 • Ayakkabı Üretim Sipariş Formunda Yazılmasın Tikli Olanlar Rapora Gelmesin
 • Ayakkabı Sipariş Formuna Teslimat Bilgilerinin Ve Detay Açıklama Ve Detay Not2’nin Eklenmesi
 • Sipariş Ekranında Kalan Toplam Miktar, Teslim Edilen Miktar, Teslim Edilen Tutar Alanlarının Eklenmesi
 • Sipariş Ekstresine Mastera Kalan Toplam Miktar, Kalan Toplam Tutar, Teslim Edlien Miktar, Teslim Edilen Miktar Eklenmesi
 • Sipariş Ekstresinde Detaya Döviz Birim Ve Döviz Tutar Eklenmesi
 • Sipariş Durum Raporuna Kalan Toplam Miktar, Kalan Toplam Tutar, Teslim Edilen Miktar, Teslim Edilen Miktar Eklenmesi
 • Ayakkabı Üretim Sipariş Formuna Açıklama Satırının Eklenmesi
 • Ayakkabı Üretim Sipariş Formuna Sipariş “Özel Kod-1” Eklenmesi
 • Sipariş İrsaliyeleştir/Faturalaştır Ya Da Genel Sipariş İrsaliyeleştir/Faturalaştır Yaparken Seçilen Siparişlerin Döviz Kurlarının Yada O Günün Kurunun Geldiği Ekran Açılması Ve Ordan Kurun Seçilmesi
 • Sipariş Oluşurken Stok Kartı Oluşması

Teklif Yönetimi

 • Teklif Ekranında Varsayılan Tekif Grupları Oluşturma ve Bunları Teklife Taşıyabilme Özelliği
 • Teklif Toplu İskonto Güncelleme Marka ve Grup Bazlı Yapılabilmesi
 • Teklife, Numuneden Aktarma Yapılabilmesi
 • Teklif Girerken Son Giriş Fiyatını Maliyet Birim Fiyatına Atama (İşlemler - F9)

Üretim Kaynakları Yönetimi

 • Reçeteye Tekliften Ekleme
 • Numune Girişine Durum Eklenmesi
 • Numune Üretim Listesine, Duruma Bağlı Olarak Renk Eklenebilmesi
 • Reçete İcinden Numune Aktarılabilmesi  
 • Numune İçinde, Reçeteden Ekleyebilme
 • Üretim Emrinde Maliyetlendirmeye Göre Renklendirme (Maliyetlendirilmemiş; Kırmızı Kısmı Maliyetlendirilmiş; Turuncu Tamamı Maliyetlendirilmiş; Yeşil)
 • İş Emrine Fire Butonu Koyularak, Stok Harekete Fire Hareketi Oluşturması
 • Numune Listesinden Aktif Süreç Filtrelemesi Yapılması
 • Numune Giriş Ekranının Büyütülebilir Olması Ve Boyut Değişikliği Yapılabilmesi
 • Depo Yeterlilik Analizi Ve Planlama Ekranı Excele Aktarma
 • Planlama Depo Yeterlilikte Siparişler Tablosuna Depo Raf Adetleri De Eklenmeli
 • Makine Kapasitesi Basılı Forma Eklenecek (Üretim Form Şablonları)
 • Üretim Emri Stok Durum Analizine Tarih Aralığı Eklenmesi
 • Üretim Emri Ekstresi Pivot Alınabilmesi
 • Üretim Emri Ekstresi Ek Koşulların Kaydedilmesi

Üretim Planlama Yönetimi

 • ***Planlama Ekranı Tasarımı
 • Siparişlere Göre Veya Depo Yeterlilik Analizine Göre Planlamanın Yapılabilmesi
 • Planlamada Talep Oluşturma, İş Emri Oluşturma İşlemleri
 • Planlamada “Üretime Verilen”, “Üretilen”, “Planlanan” Alanların Yüzdesel Ve Miktarsal Olarak Görünebilmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Abone Ve Sözleşme Takip Ekranında, Detaydaki Açıklamaların Gözükmesi

Teknik Servis Yönetimi

 • Fireler Hareketinde Hizmet Türünün de Seçtirilebilmesi

 

*** Yeni Çalışmalar