Bırakın Firmanızı CEO     Yönetsin !

datakontrol bilişim teknolojileri

CEO Yazılım'ın kaçırılmayacak fırsatlarıyla dijital

 

dönüşümdeki yerinizi alın !

 

Ticari işler yönetimi

Finansal Hareket İşlemleri (Kasa, Banka, Cari, Çek-Senet), Ödeme Planı ve Likidite Analizleri, Liste, Ekstre ve Durum Raporlama.

muhasebe yönetimi

Tekdüzen Kayıt Sistemi ve Mali Tablolar, Beyanname Yönetimi, E-Defter İşlemleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)‘ye uygunluk.

insan kaynakları yönetimi

Personel Günlük/Dönemlik Puantaj, Bordro Hesaplama, Otomatik SGK Bildirgeleri Gönderme, İş Kurumu Çizelgeleri, Tazminat Hesaplama, Tanımlanabilir Raporlama, Özel Raporlar

üretim kaynakları planlaması

Üretim Emri, İş Emri Oluşturma ve Operasyon Planlama, Tercih Edilen Yönteme ve Fireye Dayalı Maliyetlendirme, Sabit Ve Değişken Üretim Metodolojileri, İhtiyaca Dayalı Stoklama Uygulamaları.

Proje yönetimi

Proje Bazlı Yapılan Tüm Çalışmaların Takibi ve Analizleri, Tüm Modüllerle Entegre Bir Yapı.

stok yönetimi

Stok/Hizmet/Masraf Kartları ve Marka,Grup vb.Tanımlar, E-Fatura İşlemleri, Sabit Harici Alt Birimli Kayıt, İrsaliye, Fatura, Konsinye vb. Hareket İşlemleri, Alınan-Verilen Teklif İşlemleri Durum Takibi ve Analizleri.
Alınan-Verilen Sipariş İşlemleri Durum Takibi ve Analizleri

müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteri Görüşmelerinin Takibi, Abone Takip.

işletme yönetimi

İşletme Hesap Planı ve Defter Kayıtları, Serbest Meslek Yönetimi, Makbuz İşlemleri, Seri Evrak Kayıtları İçin Ergonomik Tasarım.

sabit kıymetler yönetimi

Değer Kayıtlama, Yönteme Dayalı Amortisman, Dönem içi Yöntem Değişikliklerine Uygunluk.

Sektörlere özel güncellemelerimiz kullanımınızı kolaylaştır. 

Ceo Enterprise kullanan başlıca sektörler